A4Corridor

Op dit moment wordt door het ministerie I&W en RWS in twee projecten gewerkt aan de aanpak van de A4 tussen Burgerveen en Den Haag: Verkenning A4 Burgerveen-N14 Planuitwerking A4 Haaglanden-N14 Door de projectteams is duurzaamheid als onvermijdelijk thema benoemd… Lees verder →

VitalNodes Rotterdam

Voor het Europese programma VitalNodes (Horizon2020) wordt een bijeenkomt begeleid waarin de toekomst van Logistiek, Energietransitie, nieuwe arbeidsmarkten en stedelijke ontwikkeling wordt gepositioneerd in een regionale strategie voor deze cruciale ‘knoop’ op het Europese Ten-T netwerk.

Versnellen Energietransitie met de EnergieWijzer

De ambities van lokale overheden, de regio’s en het Rijk voor de energietransitie zijn geformuleerd; op veel plaatsen ligt de lat hoog. In de realisatie zijn de komende jaren nog grote stappen te zetten. Om de vertaling van ambitie naar… Lees verder →

A6 Almere

Met behulp van de Omgevingswijzer zijn kansen voor duurzaamheid in beeld gebracht met Rijkswaterstaat en de gemeente Almere. Deze kansen zijn later uitgewerkt in een inspiratiedocument duurzaamheid met kansen voor energieopwekking, koude/warmte opslag en een warmtenet. In de aanbesteding heeft… Lees verder →

SmartwayZ.nl

Het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL bestaat uit acht projecten waarvan de bereikbaarheid en doorstroming moet verbeteren. De aanpak varieert van smart mobility oplossingen, tot het verbreden van snelwegen. Energie en klimaat, circulaire economie en duurzame gebiedsontwikkeling zijn de belangrijkste thema’s die in… Lees verder →

All-electric woningbouw

Voor een landelijke speler in de bouwketen zijn de kansen voor duurzame en energieneutrale woningbouw in kaart gebracht. De dynamiek in de markt is beschreven vanuit het perspectief van woningeigenaren (particulieren en woningcorporaties) en bouwbedrijven. Hieruit zijn kansrijke nieuwe producten… Lees verder →

Brainport Industies Campus

Aan de rand van Eindhoven wordt de ‘Fabriek van de Toekomst’ gerealiseerd. De samenwerkende partijen hebben elkaar gevonden in de ambitie om de concurrentiekracht van de toeleverende maakindustrie in de Brainport regio te versterken. Bedrijven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen gaan… Lees verder →

FLUXNET

Lopend onderzoek naar de veranderingen van logistiek en steden. Logistiek worst steeds bepalender door de beweging richting e-commerce en circulaire economieën en technische innovaties. Hieruit wordt een innovatieve planningsaanpak ontwikkeld gericht op de Europese wegeigenaren/beheerders die bijdraagt aan een duurzame… Lees verder →

Omgevingswijzer

Omgevingswijzer is een instrument dat aan de hand van 12 duurzaamheidsthema’s de gebruiker inzicht geeft in de kansen voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Het instrument is laagdrempelig, visueel en toepasbaar op projecten van groot tot klein, abstract tot concreet. Het… Lees verder →

Networking for Urban Vitality

Networking for Urban Vitality is het programma van onder andere Rijkswaterstaat, Ruimte Vlaanderen en Trafikverket om aan de hand van best practise voorbeelden en praktijkopgaven vanuit Europeese wegbeheerders en ruimtelijke ontwikkelaars samen te werken en kennis te ontwikkelen over integrale… Lees verder →

InnovA58

De verbreding van de A58 tussen Breda en Eindhoven heeft als doel om een slimme, duurzame en toekomstbestendige snelweg te creëren. Innovatie speelt hierbij een belangrijke rol. In de MIRT verkenningsfase is het potentieel van technische innovaties op en rond… Lees verder →