Omgevingswijzer is een instrument dat aan de hand van 12 duurzaamheidsthema’s de gebruiker inzicht geeft in de kansen voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Het instrument is laagdrempelig, visueel en toepasbaar op projecten van groot tot klein, abstract tot concreet. Het is opgenomen in de green deal van duurzaam GWW en behoort tot het standaard instrumentarium binnen het MIRT. TEMAH heeft de omgevingswijzer ontwikkeld in samenwerking met ingenieursbureau ARUP voor I&M en Rijkswaterstaat.