Voor een landelijke speler in de bouwketen zijn de kansen voor duurzame en energieneutrale woningbouw in kaart gebracht. De dynamiek in de markt is beschreven vanuit het perspectief van woningeigenaren (particulieren en woningcorporaties) en bouwbedrijven. Hieruit zijn kansrijke nieuwe producten en diensten ontwikkeld die zijn beschreven in een groeistrategie gericht op dit nieuwe marktsegment.