EnergieOntwikkelaar houdt zich bezig met strategische vragen op het snijvlak van de energietransitie, business innovatie en ruimtelijke ordening. Wij maken de kansen inzichtelijk die ontstaan als bedrijven, overheden en burgers werk maken van hun ambities op het gebied van energie en klimaat. Wij zetten ons in voor opdrachtgevers die de noodzaak voelen om op een duurzame en innovatie manier met energie om te gaan en die daarbij worden geconfronteerd met vragen over de technische mogelijkheden, de ruimtelijke inpassing, de commerciële haalbaarheid, het bestuurlijk draagvlak en de acceptatie in de lokale omgeving. Wij werken in opdrachten als kritische adviseur, ontwerpende onderzoeker en als daadkrachtige interim-manager.

Wij ontwikkelen kansen en bouwen mee aan de transitie naar een duurzaam energiesysteem.

Tertius Hanekamp, landschapsarchitect (Wageningen Universiteit) en bedrijfskundige (Universiteit Maastricht) is gespecialiseerd op het snijvlak van ruimtelijke ordening en mobiliteit. Hieruit zijn de afgelopen jaren o.a. het instrument ‘de Omgevingswijzer’ en ‘Networking for Urban Vitality’ voort gekomen. Daarnaast heeft hij de afgelopen jaren gewerkt aan Routeontwerp, het RWS Duurzaamheidsprogramma, de transitie van MIT naar MIRT en knooppuntontwikkeling.


Wouter van der Burg is opgeleid als bedrijfskundige (Universiteit Maastricht) en is zijn loopbaan gestart in commerciële rollen in de internationale chemische industrie. Van daaruit heeft hij de overstap gemaakt naar consultancy. Zijn specialisatie is business innovatie en groeistrategie. Hij werkt voor bedrijven in uiteenlopende sectoren aan de ontginning van nieuwe markten en de ontwikkeling van nieuwe proposities, vaak gericht op de kansen die de energietransitie biedt. Ook is hij actief op het snijvlak van publiek en privaat zoals bij de planvorming voor de Brainport Industries Campus, de door het bedrijfsleven geïnitieerde ‘snelweg van de toekomst’, InnovA58 en het Arnhemse energy cluster Connectr Energy Innovation.