De ambities van lokale overheden, de regio’s en het Rijk voor de energietransitie zijn geformuleerd; op veel plaatsen ligt de lat hoog. In de realisatie zijn de komende jaren nog grote stappen te zetten. Om de vertaling van ambitie naar praktijk te ondersteunen wordt de EnergieWijzer als instrument ontwikkeld. De aanpak gaat uit van een integrale blik op het energiesysteem; opwekking, besparing, transport en opslag. Daarnaast wordt de technische inhoud verbonden met het proces om hiermee gestructureerd grip te krijgen op de meest kansrijke bijdrage aan de energietransitie. Het instrument is expliciet bedoeld voor een brede toepassing. Zowel projecten, bedrijven als overheden kunnen het gebruiken om snel grip en koers te ontwikkelen in de energietransitie.