Op dit moment wordt door het ministerie I&W en RWS in twee projecten gewerkt aan de aanpak van de A4 tussen Burgerveen en Den Haag:

Door de projectteams is duurzaamheid als onvermijdelijk thema benoemd en daarbinnen bestaat er nu interesse om ENERGIE als kans te verkennen. Daarbij wil het project het in opdracht van het RWS Corporate Innovatieprogramma ontwikkelde instrument Energiewijzer inzetten. EnergieOntwikkelaar zal het volledige traject te verzorgen en de raakvlakken tussen de Regionale Energie Strategie├źn (RES) en het project A4Corridor in kaart brengen.