EnergieOntwikkelaar houdt zich bezig met strategische vragen op het snijvlak van de energietransitie, business innovatie en ruimtelijke ordening. Wij werken in opdrachten als kritische adviseur, ontwerpende onderzoeker en als daadkrachtige interim-manager. Wij ontwikkelen kansen en bouwen mee aan de transitie naar een duurzaam energiesysteem op basis van de volgende uitgangspunten:

Energie vraagt om een integrale blik

Veel projecten concentreren zich op het opwekken op duurzame energie. Wij hebben een integrale blik op het energiesysteem en richten ons naast de kansen voor opwek ook op opslag, transport en het gebruik van energie.

Innoveren moet je gewoon doen

In de praktijk blijkt innovatie te vaak een excuus om te wachten, de onzekerheden en risico’s te benadrukken of niet concreet te worden. Wij zijn gespecialiseerd in het doorpakken op innovatie.

Inhoud en proces moeten elkaar versterken

Management zonder gevoel voor inhoud kan tot desinvesteringen leiden en een sterke focus op de technische inhoud kan de voortgang lam leggen. Wij begeleiden projecten met een fascinatie voor de inhoud en onderzoeken met het perspectief van implementatie.