Projecten in het werkveld

Duurzaamheid

A6 Almere

Met behulp van de Omgevingswijzer zijn kansen voor duurzaamheid in beeld gebracht met Rijkswaterstaat en de gemeente Almere. Deze kansen zijn later uitgewerkt in een inspiratiedocument duurzaamheid met kansen voor energieopwekking, koude/warmte opslag en een warmtenet. In de aanbesteding heeft… Verder lezen →

Versnellen Energietransitie met de EnergieWijzer

De ambities van lokale overheden, de regio’s en het Rijk voor de energietransitie zijn geformuleerd; op veel plaatsen ligt de lat hoog. In de realisatie zijn de komende jaren nog grote stappen te zetten. Om de vertaling van ambitie naar… Verder lezen →

A4Corridor

Op dit moment wordt door het ministerie I&W en RWS in twee projecten gewerkt aan de aanpak van de A4 tussen Burgerveen en Den Haag: Verkenning A4 Burgerveen-N14 Planuitwerking A4 Haaglanden-N14 Door de projectteams is duurzaamheid als onvermijdelijk thema benoemd… Verder lezen →

Omgevingswijzer

Omgevingswijzer is een instrument dat aan de hand van 12 duurzaamheidsthema’s de gebruiker inzicht geeft in de kansen voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Het instrument is laagdrempelig, visueel en toepasbaar op projecten van groot tot klein, abstract tot concreet. Het… Verder lezen →

InnovA58

De verbreding van de A58 tussen Breda en Eindhoven heeft als doel om een slimme, duurzame en toekomstbestendige snelweg te creëren. Innovatie speelt hierbij een belangrijke rol. In de MIRT verkenningsfase is het potentieel van technische innovaties op en rond… Verder lezen →