Een belangrijk onderdeel van de energietransitie is de toename van energiebesparing en hernieuwbare energie. Om de doelen uit het Energieakkoord te kunnen halen en om de gevolgen daarvan te kunnen ondervangen, zijn nieuwe inzichten nodig. De toolkit ‘Energietransitierekenmodellen’ helpt gemeenten, woningcorporaties en energieco√∂peraties om hun energievraagstukken sneller en effectiever op te lossen door gebruik te maken van bewezen modellen.