Nederland zal de energievoorziening anders moeten vormgeven om mee te gaan in de mondiale energietransitie naar duurzame energie. Van de huidige energievraag is ongeveer dertig procent nodig voor het verwarmen van gebouwen en ruimten. Momenteel wordt dit nog vrijwel uitsluitend verzorgd door aardgasinstallaties. Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt echter dat de warmte en koude uit oppervlaktewater water een substantiƫle bron van duurzame warmte kan zijn als alternatief voor aardgas en bij uitstek geschikt vor verwarmen en koelen. We noemen dit thermische energie uit oppervlaktewater, kortweg TEO.