De afgelopen maanden heeft EnergieOntwikkelaar voor Rijkswaterstaat aan de raakvlakken tussen de regionale energietransitie en het project A4Corridor gewerkt. In de nieuwsbrief van de Verkenning A4 Burgerveen-N14 verscheen daarover dit bericht:

Elke snelweg verbruikt energie. Overheden kunnen dit energieverbruik compenseren. Door bijvoorbeeld LED-verlichting toe te passen en zonnepanelen naast de weg te plaatsen. Rijkswaterstaat liet EnergieOntwikkelaar alle energiekansen langs de A4 in kaart brengen.

Het project A4 Burgerveen-N14 wil samen met het project A4 Haaglanden-N14 mogelijk meer doen met energie. Daarom lieten de projecten het bedrijf EnergieOntwikkelaar alle energiekansen langs de A4 in kaart brengen. Wouter van der Burg, een van de oprichters van het bedrijf, vertelt: ‘Wij hebben een EnergieWijzer ontwikkeld om overheden te helpen hun energieambities te realiseren. Rijkswaterstaat vroeg ons om die EnergieWijzer toe te passen op de A4. ‘Duik in de kansen en zoek uit wat er allemaal mogelijk is voor de A4’, was de opdracht.’

Een brede blik op de energietransitie 
Begin januari gingen Van der Burg, zijn compagnon Tertius Hanekamp en projectcoördinator Susanne Berkers aan de slag. Om een beeld te krijgen van energiekansen in het gebied rond de A4, voerden ze eerst voorbereidende gesprekken met verschillende partijen uit de omgeving. ‘Denk hierbij aan netbeheerders als Stedin en Alliander, gemeenten, de Land- en Tuinbouw Organisatie, maar ook de vertegenwoordigers van de drie betrokken RES-regio’s.’ In Nederland stellen gemeenten, provincies en waterschappen in dertig regio’s samen Regionale Energiestrategieën (RES) op. De twee A4-projecten lopen door drie van deze regio’s: Noord-Holland Zuid, Holland Rijnland en Rotterdam- Den Haag. ‘Zij waren eigenlijk de belangrijkste gesprekspartners’, vertelt Van der Burg. ‘Zij hebben immers al een beeld van de energietransitie in hun regio.’

Raakvlakken met de A4
Na deze gesprekken, organiseerde EnergieOntwikkelaar werksessies waarin de verschillende partijen met elkaar om de tafel gingen. ‘Aan de hand van speciale energiepotentiekaarten liepen we samen het hele gebied door. Wat speelt er waar? Naast energiegebruik en -opwekking keken we ook naar kansen voor opslag en transport. Zo kwamen er allerlei raakvlakken met de A4 naar boven.’ Een voorbeeld van zo’n raakvlak is de restwarmte uit de Rotterdamse industrie. ‘Die restwarmte gebruikt Rotterdam al voor de stadsverwarming, maar er is genoeg warmte over om ook andere steden te verwarmen. Er zijn plannen om daar enorme buizen voor aan te leggen die parallel aan of zelfs onder de A4 door lopen. Dit projectteam zou in gesprek moeten gaan met het projectteam van A4 Burgerveen-N14. Daar kunnen zij beide veel voordeel uithalen. Als ze samenwerken, hoeft de grond bijvoorbeeld maar één keer open.’

Meer dan alleen zonnepanelen
Het beschikbaar stellen van Rijksgronden voor het plaatsen van zonnepanelen is volgens Van der Burg ook een goede energiekans. Maar er is meer mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van verzorgingsplaatsen langs de A4: ‘Als iedereen in de toekomst elektrisch gaat rijden, of misschien zelfs wel op waterstof, moeten de verzorgingsplaatsen anders ingericht worden. Er zijn dan meer snellaadpalen voor elektrische auto’s en vulstations voor waterstofauto’s nodig. Daar zou Rijkswaterstaat zich vast op kunnen voorbereiden, door de juiste aansluitingen klaar te leggen. Dan kunnen de verzorgingsplaatsen straks makkelijker aangepast worden.’

Resultaten 
In april rondde EnergieOntwikkelaar het onderzoek af: ‘We hebben alle kansen voor het project in kaart gebracht en verzameld in een rapport. Dit rapport presenteerden we aan het projectteam. Het is nu aan hen om te beslissen op welke kansen zij gaan inzetten of waar zij andere partijen kunnen faciliteren in hun energieopgave.’