De komende jaren zetten bedrijfsleven, kennisinstellingen en regionale overheden zich samen in voor de vernieuwing van de Afsluitdijk. Dit Nederlandse icoon moet naast zijn functie als waterkering ook een rol gaan spelen als kraamkamer voor technologieĆ«n voor duurzame energieopwekking. Zo loopt sinds 2014 hier een Blue Energy project, waarbij elektriciteit wordt gewonnen uit het mengen van zoet en zout water. Verder wordt energie opgewekt met het duurzame SolaRoad fietspad, zorgen onderwaterturbines voor stroom uit getijden, en biedt het Off-Grid Test Centre ruimte voor onderzoek naar duurzame opwek- en opslagmethoden.